Kdo jsme?

Naše firma PROFIT REAL, akciová společnost, byla založena v lednu roku 2000, s cílem nabídnou komplexní a kvalitní služby v oblasti účetnictví, podnikatelského poradenství, ekonomických služeb, správy pohledávkových portfolií, krizového manegementu a zakládání společností. Hlavním záměrem bylo a je poskytování ucelených služeb se základní orientací na komplexní ekonomický servis pro živnostníky, malé a střední firmy. Společnost se postupem času profilovala v poskytování služeb účetního a daňového charakteru, dále na poradenství pro podnikání a zakládání nových firem.

Od roku 2002 je akciová společnost PROFIT REAL ustanovena Regionálním poradenským a informačním centrem - RPIC - pro okresy Náchod a Trutnov. Regionální poradenská a informační centra byla vytvořena a řízena Ministerstvem průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury CzechInvest. Síť poradenských organizací RPIC velmi úspěšně sloužila podnikatelům a správním orgánům při realizaci investičních pobídek, dotací a produktů na podporu činností ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu EU.

Od počátku činnosti se firma zaměřuje na individuální potřeby klientů. Pro rozšíření služeb a skutečně ucelenou nabídku, spolupracujeme a jsme schopni, zajistit kvalitní služby v oborech auditu a daňového poradenství, a doprovodné služby tak, aby klient nemusel tyto jednotlivé služby sám dále vyhledávat.

Samozřejmostí je pojištění firmy na odpovědnost za škody vzniklé při výkonu předmětu podnikání a tím se redukuje jakékoliv riziko na straně klienta. Důraz klademe na profesionalitu, vysokou odbornost jak vlastních pracovníků, tak i doporučených a kontrahovaných firem v oborech uvedených výše.

Společnost v poskytování účetnických služeb již několik let může nabídnou moderní formy vedení účetnictví formou e-účetnictví nebo-li online účetnictví na dálku nebo sa-účetnictví (share accounting – sdílené účetnictví), tedy interní účtárny a externího zpracování především pro větší společnosti.


Máte zájem o naše služby?

Okamžitě Vás kontaktujeme a rádi zodpovíme Vaše otázky.